ยางฟองน้ำCR (นีโอพรีน)

ยางฟองน้ำCR  หรือยางฟองน้ำนีโอพรีน  " SAPONG BRAND " เป็นยางฟองน้ำที่ทนต่อน้ำมัน ทนสารเคมี ทนสภาพแวดล้อม ทนต่อการกระแทก รับแรงได้ ทนความร้อน  อีกทั้งยังทนต่อการลามไฟ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นยางฟองน้ำCR . ยางฟองน้ำCR มีอุณหภูมิการใช้งาน -40 to +140 C  ยางฟองน้ำCR " SAPONG BRAND"  มีผลิตและจำหน่ายทั้งแบบซีลยางฟองน้ำCR หรือซีลยางฟองน้ำCR เอ๊กซ์ทรูชั่น มีหลากหลายหน้าตัด อาทิเช่น ยางฟองน้ำCRสี่เหลี่ยม , ยางฟองน้ำCRสี่เหลี่ยมมีรู , ยางฟองน้ำCR กลมตัน , ท่อยางฟองน้ำCR , ยางฟองน้ำCR D-Profiles , ยางฟองน้ำCR D-Hollow Profiles , ยางฟองน้ำCR e-profiles เป็นต้น และยางฟองนน้ำCR แบบแผ่น เรามีทั้งแผ่นยางฟองน้ำCR สีดำ และแผ่นยางฟองน้ำCR สีขาว นอกจากนี้เรายังมีบริการผลิตซีลยางฟองน้ำCRติดเทปกาว แผ่นยางฟองน้ำCRติดเทปกาว ยางฟองน้ำCR ต่อมุม และยางฟองน้ำCR ตัดตามแบบการใช้งาน
ปัจจุบันยางฟองน้ำCR " SAPONG BRAND" ได้ถูกนำไปใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นซีลตู้อบยางฟองน้ำCR , ซีลยางขอบประตูยางฟองน้ำCR , ซีลยางกันควันยางฟองน้ำCR , ซีลยางกันกระแทกยางฟองน้ำCR , ซีลยางกันลามไฟยางฟองน้ำCR , ท่อยางฟองน้ำCOVER ยางฟองน้ำCR , ท่อยางฟองน้ำCR ร้อยสายไฟ เป็นต้น

 

 ยางฟองน้ำCR (นีโอพรีน) " SAPONG BRAND " ผลิตและจำหน่ายยางฟองน้ำCR PropertiesSpec.
MaterialCR
Sponge TypeCRSponge Extrusion / CR Sponge Sheet
Hardness40-80 Shore OO
Heat Resistant up to +140 C
Low Temp. Resistant-40 C ( Max)
ServiceSelf-Adhesive Application, Cut-to-Length, Jointed/Splicing
Color White, Black, Grey or as per Spec.
Min Order 20 M
 
 

New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE : 5 x 40 mm ติดเทปกาว ยางฟองน้ำกันลามไฟ ยางฟองน้ำทนน้ำมัน สารเคมี และสภาพแวดล้อม ทนแรงกระแทก รับแรงได้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ซีลยางฟองน้ำCR / ซีลยางฟองน้ำนีโอพรีนตืเดทปกาว SIZE 15x45 mm ซีลยางฟองน้ำยืดหยุ่นสูง กันการกระแทกได้ดี Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE : 5x40 mm ยางฟองน้ำเกรดพิเศษ ยางฟองน้ำกันลามไฟ ยางฟองน้ำทนน้ำมัน สารเคมี และสภาพแวดล้อม ทนการแระแทก รับแรงไดด้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE : 12x10 mm ยางฟองน้ำทนน้ำมัน สารเคมี และสภาพแวดล้อม ทนการแระแทก รับแรงไดด้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE : 12x25 mm ยางฟองน้ำทนน้ำมัน สารเคมี และสภาพแวดล้อม ทนการแระแทก รับแรงไดด้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมCR SIZE 15x15 mm อิุณหภูมิการใช้งาน -40 to+140 C ทนน้ำมัน สารเคมี และทนต่อสภาพแวดล้อม Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR (นีโอพรีน) SIZE : 4x40 mm อุณหภูมิการใช้งาน -40 to +140 C ทนน้ำมันและสารเคมี ทนสภาพแวดล้อม ทนการกระแทก ทนการลามไฟ Tel: 0621515494

 
New
Best Seller
Pre-Order

ซีลยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมนีโอพรีน (CR) SIZE : 5x10 mm อุณหภูมิการใช้งาน -40 to +140 C ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนสภาพแวดล้อม ทนการกระแทก รับแรงกระแทกได้ที่ ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ซีลยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมนีโอพรีน (CR ) SIZE : 10x40 mm อุณหภูมิการใช้งาน -40 to+140 C , ทนสารเคมี นำมัน และทนสภาพแวดล้อมได้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมนีโอพรีน (CR ) SIZE : 15x35 mm , Hardness 60+/-5 Shore OO , อุณหภูมิการใช้งาน -40 to+140 C ทนน้ำมันและสารเคมี ทนสภาพแวดล้อมได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE : 15x30 mm ยางฟองน้ำทนน้ำมัน สารเคมี และสภาพแวดล้อม ทนการแระแทก รับแรงไดด้ดี ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมCR (นีโอพรีน) SIZE : 10x25 mm , Hardness 60 Shore OO ยางฟองน้ำทนน้ำมันและสารเคมี ทนสภาพแวดล้อมได้ดี ทนการกระแทก ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมCR ( นีโอพรีน) SIZE : 12x25 mm ยางฟองน้ำทนสารเคมีและน้ำมัน ทนสภาพแวดล้อมได้ดี ทนการลามไฟ รับแรงกระแทกได้ดี Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม CR ( นีโอพรีน) SIZE 6 X 25 mm ยางฟองน้ำทนความร้อน ทนสภาพแวดล้อมได้ดี ทนน้ำมันและสารเคมีปานกลาง ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมนีโอพรีน (CR) SIZE : 15x20 mm ยางฟองน้ำทนสภาพแวดล้อม ทนน้ำมันและสารเคมี ทนการกระแทก ทนการฉีกขาด ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ซีลยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมCR ( นีโอพรีน) SIZE : 12x12 mm ยางฟองน้ำทนสภาพแวดล้อม ทนสารเคมีและน้ำมัน ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมCR หรือ ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยมนีโอพรีน SIZE : 12x15 mm ซีลยางฟองน้ำทนสารเคมี น้ำมันและสภาพแวดล้อมได้ดี ทนการกระแทก ทนการลามไฟ Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber