ELECTROMER

ElectroMer เราเป็นผู้เชี่ยวชาญบริการรับผลิตและะจำหน่ายชิ้นส่วนยางผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติค่าทางไฟฟ้า ยางนำไฟฟ้า , ยางกึ่งนำไฟฟ้า , ยางกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) และยางฉนวนไฟฟ้า หลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า , แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์ (RoHS2) , แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า , แผ่นยางนำไฟฟ้า มาตรฐาน  IEC61111:2009

ElectroMer  " Your safety is our priority "
Tel : 022577154  MB : 0982898676  Technical Engineer MB : 0863077319 LINE@ @ptirubber
E-mail : info@ptigroups.com  Website : www.ptistock.com

ELECTRICAL INSULATING RUBBER MAT - IEC 61111 : 2009

image

ELECTROMER ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติค่าทางไฟฟ้า

New

EM-ES-3X1.2-Black-Persian Green

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว (Persian Green)ผิวมันเงาความหนา 3 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 3 mm สีเขียว Persian ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ES-2X1.2-Black-Persian Green

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว (Persian Green)ผิวมันเงาความหนา 2 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 2 mm สีเขียว Persian ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ES-2X1.2-Black-Grey

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเทา ผิวมันเงาความหนา 2 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 2 mm สีเทา ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ES-2X1.2-Black-Blue

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีฟ้า ผิวมันเงาความหนา 2 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 2 mm สีฟ้า ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ES-2X1.2-Black-Black

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีดำ ผิวมันเงาความหนา 2 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 2 mm สีดำ ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ES-2X1.2-Black-Apple Green

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว (Apple Green) ผิวมันเงาความหนา 2 mm แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD เดียว ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร ความหนา 2 mm สีเขียว Persian ผิวมันเงา ทนการขีดข่วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-8x1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26500 Volts / Class 3 เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26500 Volts / Class 3 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนการลามไฟ ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง COA. แผ่นยางมีความแข็งแรงทนการฉีกขาด แผ่นยางทนการสึก ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งาน : -30 to +100°C ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

EM-ES-3X1.2Black/Green

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว Size Thickness 3 mm x Width 1.2 m ผลิตที่แบบผิวด้านและผิวมันเงา ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ESD ถ่ายเทประจุได้อย่างดีเยี่ยม ทนการขีดข่วน ทนการสึก ทนการฉีกขาด ทนน้ำมันและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ไร้สารตะกั่วปลอดภัยต่อการใช้งาน Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / Line OA : @PTIRUBBER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-CK-5X1.2

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายเชคเกอร์ (Checkered Ribbed Electrical Insulating Rubber Mat) Size Thickness 5 mm X Width 1.2 m ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ผ่านการทดสอบค่าทางไฟฟ้า มีใบ Cer.รับรอง Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / Line OA : @PTIRUBBER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-ESD-2.0X1.2

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว Size Thickness 2 mm x Width 1.2 m ผลิตที่แบบผิวด้านและผิวมันเงา ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ESD ถ่ายเทประจุได้อย่างดีเยี่ยม ทนการขีดข่วน ทนการสึก ทนการฉีกขาด ทนน้ำมันและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ไร้สารตะกั่วปลอดภัยต่อการใช้งาน Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 Line OA : @PTIRUBBER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนการลามไฟ ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง COA. แผ่นยางมีความแข็งแรงทนการฉีกขาด แผ่นยางทนการสึก ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งาน : -30 to +100°C ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-6x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-4x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-3x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 V. (Class 2 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-2x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000V. (Class 0 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-6x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-4x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-3x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26500 V. (Class 3 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้