แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD " ElectroMer Brand" เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD  โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงานอิเลคทรอนิกส์ ช่วยเพิ่ม Productivity ในการผลิต ด้วยแผ่นยางESD " ElectroMer" ที่มี  2 ชั้น คือ Top Layer Surface จะทำหน้าที่ในการถ่ายเทประจุ (Dissipative Layer) และ ส่วน Bottom Layer Surface จะทำหน้าที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า (Conductive Layer)  ทำให้แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต(ESD Rubber Sheet) เป็นแผ่นยางที่เหมาะสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่สามารถช่วยเคลื่อนย้ายประจุและถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่มีในวัสดุได้ 
 
ปัจจุบันแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD " ElectroMer Brand" ได้รับความนิยมในการเลือกใช้งาน แผ่นยางESDสำหรับงานปูพื้นโต๊ะสำหรับงานอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing),  แผ่นยางESDปูพื้นสำหรับห้อง Clean Room , แผ่นยางESDสำหรับห้องเก็บเคมี , แผ่นยางESD สำหรับห้องเก็บวัตถุระเบิด , แผ่นยางESDสำหรับFiber Optics , Aerospace,Pharmaceutical Plants หรือแม้แต่โรงพยาบาล เป็นต้น 
 
นอกจากนี้แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD " ElectroMer Brand" ยังคุณสมบัติการทนน้ำมันและสารเคมี ทนต่อการขีดข่วนกันสึก ไร้สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อการใช้งาน อีกท้งยังมี แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ผ่าน RoHS 2 พร้อมจำหน่ายอีกด้วย  แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD " ElectroMer" มีความหนาให้เลือกใช้งาน 2-5 mm  Surface treatment มีทั้งแบบผิวด้าน Dull และและผิวมันเงา Grossy ให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมหน้างานนั้นๆ

 
 
 
New
Best Seller

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว Rohs2 มีความหนา 2-5 mm ผลิตที่แบบผิวด้าและผิวมันเงา Material Cer. ROHS 2 Tel: 0621515494

 
Best Seller

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีฟ้า มีความหนา 2-5 mm ผลิตที่แบบผิวด้าและผิวมันเงา Material Cer. ROHS 2 Tel: 0621515494 ,

 
Best Seller

แผ่นยางกันไฟ้าสถิต ESD สีเขียว ความหนา 2-5 mm , มีผลิตและจำหน่ายทั้งผิวด้านและผิวมีนเงา Tel: 0621515494

 
New
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเทา ความหนา 2-5 mm มีผลิตและจำหน่ายที่ผิวด้านและผิวมัน มีใบ Cer. ROHS 2 สอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0621515494/ 0863077319