ELECTROMER

ElectroMer เราเป็นผู้เชี่ยวชาญบริการรับผลิตและะจำหน่ายชิ้นส่วนยางผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติค่าทางไฟฟ้า ยางนำไฟฟ้า , ยางกึ่งนำไฟฟ้า , ยางกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) และยางฉนวนไฟฟ้า หลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า , แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์ (RoHS2) , แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า , แผ่นยางนำไฟฟ้า มาตรฐาน  IEC61111:2009

ElectroMer  " Your safety is our priority "
Tel : 022577154  MB : 0982898676  Technical Engineer MB : 0863077319 LINE@ @ptirubber
E-mail : info@ptigroups.com  Website : www.ptistock.com

New

EM-EI-CK-5X1.2

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายเชคเกอร์ (Checkered Ribbed Electrical Insulating Rubber Mat) Size Thickness 5 mm X Width 1.2 m ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ผ่านการทดสอบค่าทางไฟฟ้า มีใบ Cer.รับรอง Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / Line OA : @PTIRUBBER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 Volts / Class 2 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนการลามไฟ ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง COA. แผ่นยางมีความแข็งแรงทนการฉีกขาด แผ่นยางทนการสึก ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งาน : -30 to +100°C ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-6x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-4x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-3x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000 V. (Class 2 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-2x1.2GREEN1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000V. (Class 0 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 / LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-6x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-5x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-4x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 V. (Class 4 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-3x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26500 V. (Class 3 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-2x1.2GREY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. (Class 1 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

EM-EI-3.0x1.2

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียวความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 1 IEC61111) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาาตรฐาน Audit ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

EM-EI-2.0x1.5

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000 V. ( Class 0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 1 ม้วน ขึ้นไป ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

EM-EI-2.0x1.2

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000 V. ( Class 0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-XXXXDI-

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าลายเหรียญ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลื่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรองปลอดภัยต่อการใช้งาน Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

EM-EI-3.0X1UL

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟ (UL94) ( Class 0 / Class 1 / Class 2 / Class 3 / Class 4) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ มีคุณสมบัติพิเศษกันลามไฟ สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

EM-EI-CKXXXX

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้ากันลื่นลายเชคเกอร์ ทนแรงดันไฟฟ้าสูง กันลื่น ทนน้ำมัน สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

EM-EIxxxxxx

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้ากันลื่นลายร่อง (ใหญ่) ทนแรงดันไฟฟ้าสูง กันลื่น ทนน้ำมัน สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

EM-EI-XXXXXX

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายร่องเล็ก ( Fine-Ribbed Electrical Insulating Rubber Sheet ) แผ่นยางคุณบัติฉนวนไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต ทนแรงดันไฟฟ้าสูง สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 
สินค้าหมด

 

Best Seller
Pre-Order

EM-EI-XXXXXDI

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายไดม่อน หรือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายตีนไก่ ทนแรงดันไฟฟ้าสูง กันลื่น กันสึก ทนน้ำมัน มีความหนาให้เลือกใช้งาน 3 mm , 3.5 mm , 4.5 mm และ 5 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 
สินค้าหมด

 

Best Seller

EM-EI-XXXXDI--

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าลายเหรียญ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลื่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรองปลอดภัยต่อการใช้งาน สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

EM-EI-5.0X1.0G

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 17000 V. ( Class 0,1,2 ) IEC 61111:2009 สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ LINE ID @ptirubber Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 
สินค้าหมด

 

Best Seller

EM-EI-3.0X1.0G

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 7500 V. ( Class 0/1 ) IEC 61111:2009 สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ LINE ID @ptirubber Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-2.0X1.0G

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 1000 V. Class 0 IEC 61111:2009 สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ LINE ID @ptirubber Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

EM-EI-25.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 25 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง >40 kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111) ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

EM-EI-20.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 20 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง >40 kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111) ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

EM-EI-12.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

EM-EI-14.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 14 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit สั่ง Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-10X1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 10 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 Volts / Class 4 เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36000 Volts / Class 4 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนการลามไฟ ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง COA. แผ่นยางมีความแข็งแรงทนการฉีกขาด แผ่นยางทนการสึก ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งาน : -30 to +100°C ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 0-2257-7154 / MB : 086-307-7319 LINE OA : @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-8.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26.5 kV. ( Class 3/2/1/0 ) IEC61111) ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-6.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26.5 kV. ( Class 3/2/1/0 ) IEC61111)ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit. สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-5.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17kV. ( Class 2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-4.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 0 /1 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-3.0X1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 0 /1 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

EM-EI-2.0x1.0

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000 V. ( Class 0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาาตรฐาน Audit สั่งซื้อ 2 ม้วน ขึ้นไป ( 20 เมตรขึ้นไป ) ติดต่อสอบถามราคาสินค้าขายได้ที่ Tel : 022577154 MB : 0982898676 / 0863077319 LINE@ @ptirubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้