Payment Method Mobile Banking


1. โอนเงินผ่านบัญชี “ ธนาคารกรุงเทพ ” บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เลขที่บัญชี 167-3-04984-5 ประเภทกระแสรายวัน สาขาอ้อมน้อย

บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด

เลขที่บัญชี 167-3-04984-5

2. “แจ้งหลักฐาน” การชำระเงินผ่านทาง www.ptistock.com 

3. ไปที่ “หน้าแรก” ของ www.ptistock.com ไปยัง “หัวข้อชำระเงิน” และเลือก “แจ้งชำระชำระเงิน”

4. “กรอกรายละเอียดหลักฐาน” ( เลขที่ใบสั่งซื้อ , วันที่ชำระเงิน , เวลาชำระเงิน , จำนวนเงิน )

5. “อัพโหลด” หลักฐานการโอนเงิน

6. “กรอกรายละเอียดผู้แจ้ง”  ( ชื่อ , อีเมล , เบอร์โทรศัพท์ , รายละเอียดเพิ่มเติม )

7. กดยืนยันแจ้งการชำระเงิน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy